Danske Aktier Momentum, November 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2022

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI. Begge sammenligningsindeks medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Danske aktier har klaret sig godt på det seneste og steg igen i november måned. Stigningerne har især været drevet af bedre udsigter i forhold til inflationsudviklingen og energikrisen.

De 3 mest stigende aktier i porteføljen offentliggjorde alle kvartalsregnskaber i november måned. FLSmidth & Co. A/S (+19,5%) gav det højeste afkast, og dernæst ChemoMetec A/S (+18,8%), som nu er steget med næsten 50% de sidste to måneder. Afslutningsvis steg Sydbank A/S (+15,1%) sammen med den finansielle sektor, som var en af de mest stigende sektorer på globalt plan i november.

ALK-abello A/S Class B (-19,0%) var den eneste aktie med et stort negativt afkast. Aktien faldt betydeligt op til offentliggørelsen af deres regnskab. Derudover har virksomheden haft en turbulent måned med sænkede kursmål samt en opsigelse fra deres CFO. Den anden mest faldende aktie var A.P. Møller Maersk A/S (-2,6%), som især har været påvirket af faldende fragtrater de seneste måneder.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var 4,9% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 6,2%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen ultimo november blev Chr. Hansen Holding A/S og Demant A/S solgt fra. I stedet for disse aktier, blev der øget i Genmab A/S (+1,7 %-point) og FLSmith & Co. A/S (+1,6 %-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske medio januar.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning
FLSmidth & Co. A/S2,9%19,5%
ChemoMetec A/S2,0%18,8%
Sydbank A/S4,6%15,1%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald
ALK-abello A/S Class B2,1%-19,0%
A.P. Møller Maersk A/S4,5%-2,6%
Bavarian Nordic A/S3,7%-1,3%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Novo Nordisk A/S Class BSundhed8,4%
Genmab A/SSundhed6,4%
Jyske Bank A/SFinans6,1%
Nordea Bank AbpFinans5,9%
Tryg A/SFinans5,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.