Månedsrapport: Danske Aktier Momentum November 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2021

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI. Begge sammenligningsindeks medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

På trods af en bølge af negativ stemning for danske aktier i november klarede enkelte aktier sig godt. ALK-abello A/S (+18,2%) var i toppen af porteføljen. Selskabet slog forventningerne til top- og bundlinje i deres regnskab for 3. kvartal og opjusterede deres forventninger til året. A.P. Moller – Maersk A/S (+6,4%) leverede endnu et godt regnskab der, sammen med en række løftede kursmål af flere store analytikerehuse, blev modtaget godt af markedet.

Scandinavian Tobacco Group A/S (-16,7%) var den mest faldende aktie i porteføljen, hvilket blandt andet skyldtes resultatet for 3. kvartal, som lå under markedets forventninger. Det samme var skyld i et fald hos Royal Unibrew A/S (-12,4%), der er presset af de høje råvarepriser.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokering af porteføljen primo november blev Vestas Wind Systems A/S, FLSmidth & Co. A/S og Schouw & Co A/S solgt helt fra i porteføljen. Disse blev erstattet af Bavarian Nordic A/S, Genmab A/S og Topdanmark A/S.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske medio december.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægtStigning
ALK-abello A/S Class B2,9%18,2%
A.P. Moller – Maersk A/S8,2%6,4%
Ringkjoebing Landbobank4,1%6,1%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

AktieVægtFald
Scandinavian Tobacco Group1,5%-16,7%
Royal Unibrew A/S4,6%-12,4%
Genmab A/S2,0%-12,0%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustri8,2%
Pandora A/SForbrugsgoder7,4%
Netcompany Group A/STeknologi7,1%
DSV A/SIndustri7,0%
Novo Nordisk A/S Class BSundhed6,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.