Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, November 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2019

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Eterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der er et mere ligevægtet og – efter vores mening – mere retvisende indeks end det almindelige large cap indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

Årsafkast

Markedskommentar

Det danske large cap aktieindeks steg med næsten 6% i november.

Flere aktier i indekset gav høje afkast – blandt andet efter positive regnskabsaflæggelser. SAS AB steg mest med et afkast på 35,9% efterfulgt af Nilfisk Holding A/S med en stigning på 24,0%. NKT A/S og SimCorp A/S gav begge et afkast på over 21%.

Pandora A/S lagde i bunden med et fald på -17,1% efterfulgt af ISS A/S med -11,2% og Spar Nord A/S med -7,2%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen porteføljeændringer i november.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo december 2019.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
SimCorp A/S8,4%21,3%
Vestas Wind Systems A/S4,7%18,0%
ALK-abello A/S Class B3,5%15,8%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Spar Nord Bank A/S2,3%-7,2%
Matas A/S1,1%-2,3%
Scandinavian Tobacco Group0,7%-1,0%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
SimCorp A/STeknologi8,4%
Coloplast A/S Class BSundhed7,3%
OrstedForsyning7,2%
Genmab A/SSundhed7,0%
Tryg A/SFinans6,9%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.