Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, November 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2018

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum, og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Eterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI, og er i dag OMX Copenhagen Large Cap GI, der er et mere ligevægtet og – efter vores mening – mere retvisende indeks end det almindelige indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

Årsafkast

Markedskommentar

Det danske aktiemarked endte november måned med et mindre minus. Store positive afkast i indekstunge aktier så som Novo Nordisk og A.P. Møller – Maersk trak op.

Vestas Wind Systems var månedens højdespringer med en stigning på næsten 20% i november. I bunden fandt man årets tidligere højdespringere og mindre indekstunge aktier, så som GN Store Nord, Simcorp og Rockwool B med minusser på 17% – 24%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo november blev positionerne i FLSmidth & Co. samt Pandora solgt helt fra, mens vægten i Simcorp og Zealand Pharma blev øget med 1 – 1,7%-point. Matas blev købt som helt ny aktie til porteføljen.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske ultimo december 2018.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
SAS AB2,2%9,0%
D/S Norden A/S1,7%7,9%
Ringkjoebing Landbobank4,4%7,5%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Rockwool International B2,8%-23,9%
GN Store Nord A/S6,5%-17,7%
SimCorp A/S5,9%-17,3%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Tryg A/SFinans8,6%
Chr. Hansen Holding A/SMaterialer7,4%
DSV A/SIndustri7,3%
GN Store Nord A/STeknologi6,5%
SimCorp A/STeknologi5,9%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.