Danske Aktier Momentum, Marts 2023
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2023

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI. Begge sammenligningsindeks medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Ført an af indekstunge Novo Nordisk A/S trodsede det danske aktiemarked den globale bankaktieuro og lukkede måneden i plus.

Den mest stigende aktie i porteføljen var STG A/S (+11,4%), der imponerede markedet med et stærkt regnskab. Dette udløste både flere kursmålsløft og købsanbefalinger. Den næstmest stigende aktie var Novo Nordisk A/S (+9,9%). Den seneste stigning er især sket på baggrund af store forventninger til anti-fedmemidlet WeGovy. Der er forlydender om, at World Health Organization (WHO) overvejer at sætte det på deres liste over essentielle sundhedsprodukter. Carlsberg A/S (+9,7%) steg ligeledes pænt og endte blandt de bedste i porteføljen.

De mest faldende aktier i porteføljen var primært bankaktier. Grundet deres stærke performance de seneste mange måneder, har fonden en stor eksponering mod disse. I porteføljen har vi Jyske Bank A/S (-18,6%), Danske Bank A/S (-15,6%), Spar Nord bank A/S (-13,3%), Ringkøbing Landbobank A/S (-12,5%) og Sydbank A/S (-9,3%). Udover bankaktierne fortsatte ChemoMetec A/S (-14,2%) med at falde uden de store nyheder.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var -5,1% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 4,4%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i marts måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo april.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Fald
STG A/S1,9%11,4%
Novo Nordisk A/S Class B10,5%9,9%
Carlsberg AS Class B1,8%9,7%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald
Jyske Bank A/S6,0%-18,6%
Danske Bank A/S5,6%-15,6%
ChemoMetec A/S1,4%-14,2%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Novo Nordisk A/S Class BSundhed10,5%
ISS A/SForbrugsgoder6,1%
Jyske Bank A/SFinans6,0%
Danske Bank A/SFinans5,6%
Nordea Bank AbpFinans5,5%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.