Månedsrapport: Danske Aktier Momentum Marts 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2022

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI. Begge sammenligningsindeks medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

De finansielle markeder var igen begivenhedsrige i marts og præget af fortsat stigende inflation samt volatile olie- og naturgaspriser.

Ud over det første chok af invasionen i Ukraine er selskabsafkastene præget af eftervirkningerne. Det var derfor især forbrugsvarer, der før hentede en stor andel af deres omsætning i Rusland, som blev ramt. Disse var for eksempel Carlsberg B, (-12,0%) og Royal UNIBREW (-10,5%). Carlsberg valgte sidst på måneden at trække sig helt ud af Rusland. Den estimerede omkostning for dette er 19 mia. kr.

Den mest stigende aktie i porteføljen var D/S Norden (+47,2%), som især skyldtes et rekordregnskab, der fik aktien til at stige med over 19% på én dag. Derudover er fremtidsudsigterne fortsat fordelagtige for rederivirksomheder, da de globale forsyningskæder stadig er pressede. Drilling Company of 1972 (+41,8%) lå også i top, og har sammen med andre olie- og gasaktier haft gavn af de høje oliepriser. Virksomheden sikrede sig ligeledes en aftale på ca. 115 mio. kr. i den britiske del af Nordsøen. Den tredje mest stigende aktie var ALK-Abelló B (+17,9%). Selskabet splittede aktien i forholdet 1 til 20 fra ca. 3000 kr. til ca. 150 kr.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokering af porteføljen medio marts blev Bang & Olufsen A/S og DFDS A/S solgt fra. Ydermere blev positionerne i DSV A/S, Carlsberg A/S og Pandora A/S reduceret.

I stedet blev Vestas Wind Systems A/S tilføjet til porteføljen, og positionerne i Coloplast A/S og Tryg A/S blev øget.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske ultimo april.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægtStigning
D/S Norden A/S2,0%47,2%
Drilling Company of 19725,4%41,8%
ALK-abello A/S Class B0,8%17,9%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

AktieVægtFald
Carlsberg AS Class B2,8%-12,0%
Royal Unibrew A/S4,3%-10,5%
Vestas Wind Systems A/S3,7%-8,2%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustri7,5%
Novo Nordisk A/S Class BSundhed7,2%
D/S Norden A/SIndustri5,4%
Tryg A/SFinans5,0%
Jyske Bank A/SFinans4,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.