Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, Marts 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2021

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Det danske large cap aktieindeks endte med et afkast på 5,0% i marts.

Bavarian Nordic A/S var den mest stigende aktie i porteføljen med et afkast på 28% efter positive nyheder om en ny COVID-19 vaccine samt en stor ordre fra Canada.

Porteføljens værste performer var ALK-abello A/S, der faldt med 9,1% for måneden. Faldet skyldtes blandt andet, at den administrerende direktør solgte aktier for 13 mio. kr. Det sendte et negativt signal.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var i marts 6,6%, hvor sammenligningsindekset i samme periode havde et afkast på 5,0%.

Falcon Danske Aktier Momentum afsluttede første kvartal af 2021 med et afkast på 0,7%, hvor sammenligningsindekset havde et afkast på 1,4%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokering af porteføljen ultimo marts 2021 blev Danske Bank A/S, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S, Spar Nord Bank A/S, Demant A/S og DFDS A/S tilføjet til porteføljen. Til gengæld blev Zealand Pharma A/S, SimCorp A/S, Novozymes A/S solgt fra.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske medio maj 2021.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
Bavarian Nordic A/S3,6%27,9%
Sydbank A/S0,9%24,8%
D/S Norden A/S3,0%20,4%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
ALK-abello A/S Class B2,4%-9,1%
Bang & Olufsen A/S3,3%-6,8%
GN Store Nord A/S5,4%-4,3%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Vestas Wind Systems A/SIndustri7,3%
Pandora A/SForbrugsgoder7,3%
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustri6,2%
Netcompany Group A/STeknologi5,5%
GN Store Nord A/STeknologi5,4%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.