Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, Marts 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2020

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Eterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

Markedskommentar

Det danske large cap aktieindeks faldt med 5,3% i marts.

Som konsekvens af et volatilt og faldende marked var det kun få selskaber, der lukkede måneden med postive afkast. Coloplast A/S opnåede et afkast på 9,0%, efterfulgt af Ambu A/S med et afkast på 7,9%

De fleste andre selskaber endte med negativt afkast, hvor Nilfisk Holding A/S og Bavarian Nordic A/S faldt med næsten 40%.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var i marts -10,8%, mens sammenligningsindekset i samme periode faldt med 5,3%.

Afkastet for 2020 er på -12,7% for Falcon Danske Aktier Momentum, hvor sammenligningsindekset i samme periode er faldet med 8,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen i marts måned blev henholdsvis Novozymes A/S, Sydbank A/S og Nordea Bank Abp tilføjet til porteføljen.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske medio april 2020.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
Coloplast A/S Class B8,9%9,0%
Novo Nordisk A/S Class B4,7%4,8%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Bavarian Nordic A/S2,7%-37,8%
DFDS A/S0,5%-33,8%
Nordea Bank Abp0,7%-28,0%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Coloplast A/S Class BSundhed8,9%
OrstedForsyning8,3%
Genmab A/SSundhed7,3%
SimCorp A/STeknologi7,0%
Royal Unibrew A/SKonsumentvarer6,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.