Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, Marts 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2019

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Eterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der er et mere ligevægtet og – efter vores mening – mere retvisende indeks end det almindelige large cap indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

Årsafkast

Markedskommentar

Det danske large cap aktieindeks endte med et plus på 3,9% i marts.

Aktier indenfor sundhed stod for de største stigninger, hvor Ambu A/S toppede listen med en stigning på over 14%. Udenfor large cap indekset endte Bang & Olufsen A/S som månedens bundskraber. En nedjustering af forventningerne til årets resultat gjorde, at aktien faldt med 36,3% i marts.

Afkastudvikling

Falcon Danske Aktier Momentum steg i marts med 3,2%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 3,5%.

Afkastet for 1. kvartal blev et plus på 16,1% for Falcon Danske Aktier Momentum og plus 13,9% for sammenligningsindekset.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen medio marts blev Demant A/S (tidligere William Demant A/S) solgt fra, mens Carlsberg A/S B og Nilfisk Holding A/S blev tilføjet til porteføljen.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske ultimo april.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
Zealand Pharma A/S4,2%22,6%
Ambu A/S Class B4,9%14,5%
Coloplast A/S Class B7,7%11,7%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Bang & Olufsen A/S0,7%-36,3%
SAS AB2,1%-19,1%
DFDS A/S1,4%-6,8%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
SimCorp A/STeknologi8,9%
Tryg A/SFinans8,0%
GN Store Nord A/STeknologi7,8%
Coloplast A/S Class BSundhed7,7%
ØrstedForsyning6,8%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.