Månedsrapport: Danske Aktier Momentum Maj 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Maj 2022

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI. Begge sammenligningsindeks medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

I maj måned var det fortsat inflation, energipriser og produktionsfald i Kina, som tiltrak sig opmærksomheden på de finansielle markeder.

Bavarian Nordic (+53,3%) var den mest stigende aktie i porteføljen. Kursen steg med over 70% på én uge efter flere store ordrer på deres vaccine mod abekopper. Selskabet er, på trods af månedens stigning, faldet med over 45% siden aktiens top i september 2021. De øvrige højdespringere var Drilling Company of 1972 (+11,9%), der steg på baggrund af de nye restriktioner på russisk olie og gas. D/S Norden (+9,0%), som opjusterede deres forventninger for året, er nu steget med over 70% i år.

Temaet for de mest faldende aktier i porteføljen var primært skuffende regnskaber. Dette var især tilfældet for Spar Nord Bank (-11,2%) og den mest faldende aktie i porteføljen, Coloplast A/S (-13,6%), der nedjusterede forventningerne til året efter en skuffende omsætning og indtjening i årets 2. kvartal. Den næstmest faldende aktie, Nordic Transport Group (-12,7%) faldt også i maj. Dette var på trods af en opjustering og et opkøb af Aries Global Logistics.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var -2,2% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -4,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i maj 2022.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo juni.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning
Bavarian Nordic A/S1,3%53,3%
Drilling Company of 19723,5%11,9%
D/S Norden A/S5,9%9,0%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald
Coloplast A/S Class B3,9%-13,6%
Nordic Transport Group A/S2,4%-12,7%
Spar Nord Bank A/S3,4%-11,2%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Novo Nordisk A/S Class BSundhed7,5%
Tryg A/SFinans6,5%
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustri6,2%
Jyske Bank A/SFinans6,1%
D/S Norden A/SIndustri5,9%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.