Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, Maj 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Maj 2021

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Matas A/S og Pandora A/S var blandt de mest stigende aktier i porteføljen med månedsafkast på næsten 20%. Matas fik positiv interesse af, at selskabet har formået at omstille virksomheden til en mere digital profil som svar på ændrede indkøbsmønstre. Pandora var ude med en opjustering af forventningerne samt indikationer i salgstallene fra april om, at Sundhedskrisen ikke længere påvirker selskabet.

I den anden ende faldt AMBU med næsten 35% efter selskabet offentliggjorde et kvartalsregnskab, hvor både indtjening og omsætning var lavere end forventet.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var i maj 1,9%, hvor sammenligningsindekset i samme periode havde et afkast på 2,3%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen i maj måned blev FLSmidth & Co. A/S samt Carlsberg A/S B købt ind til porteføljen. Ingen aktier blev solgt helt fra.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske ultimo juni 2021.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
Matas A/S2,9%19,5%
Pandora A/S8,1%18,1%
Scandinavian Tobacco Group3,4%13,9%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Ambu A/S Class B2,1%-34,5%
Alm. Brand A/S1,4%-10,7%
Vestas Wind Systems A/S6,4%-8,3%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Pandora A/SForbrugsgoder8,1%
DSV Panalpina A/SIndustri7,1%
Netcompany Group A/STeknologi6,7%
Vestas Wind Systems A/SIndustri6,4%
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustri6,2%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.