Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, Maj 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Maj 2020

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Eterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

Markedskommentar

Det danske large cap aktieindeks steg med 6,7% i maj. Danmark blev yderligere genåbnet, hvilket, i kombination med fortsat dalende infektionstal, påvirkede det danske aktiemarked meget positivt.

Det afspejlede sig også i afkastene, hvor Pandora A/S, Rockwool International A/S og Matas A/S alle opnåede afkast på over 30%. I bunden af indekset endte NKT A/S og DS Norden A/S med beskedne negative afkast på ca. -6%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen i maj er Chr. Hansen Holding A/S, Pandora A/S og D/S Norden indkøbt som helt nye aktier. DFDS A/S og SAS AB blev solgt helt fra.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo juli 2020.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
Pandora A/S1,9%38,0%
Scandinavian Tobacco Group3,8%28,3%
Bavarian Nordic A/S3,8%24,7%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
NKT A/S3,0%-6,6%
D/S Norden A/S0,7%-5,7%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Genmab A/SSundhed8,6%
OrstedForsyning7,7%
Coloplast A/S Class BSundhed7,5%
Vestas Wind Systems A/SIndustri5,9%
Novozymes A/S Class BSundhed5,5%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.