Månedsrapport: Danske Aktier Momentum Juni 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juni 2022

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI. Begge sammenligningsindeks medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

De første halvår blev afsluttet med en måned, som endte i store fald. I Europa har de finansielle markeder priset store rentestigninger ind fra ECB for at bekæmpe inflationen, hvilket ligeledes gælder det danske marked.

Aktier inden for energi og logistik oplevede de største fald i måneden, hvor energiselskaber samlet faldt med over 12,6% på globalt plan. Dette afspejler sig også i porteføljen, hvor Drilling Company of 1972 (-26,1%) og NTG Nordic Transport Group (-25,2%) var de to mest faldende aktier. Matas A/S (-20,9%) var den tredje mest faldende aktie på trods af, at aktien startede måneden ud med et stærkt Q4 regnskab.

De mest stigende aktier i porteføljen var bryggerivirksomhederne Royal Unibrew A/S (+3,3%) og Carlsberg A/S (+2,5%) samt Novo Nordisk A/S (+2,5%).

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var -10,0% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -5,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen blev Orsted og ChemoMetec A/S købt som nye positioner, mens Rockwool, Bavarian Nordic og Alk-abello A/S blev solgt.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske ultimo juli.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning
Royal Unibrew A/S3,0%3,3%
Novo Nordisk A/S Class B8,2%2,5%
Carlsberg AS Class B1,5%2,5%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald
Drilling Company of 19723,7%-26,1%
NTG A/S2,1%-25,2%
Matas A/S0,6%-20,9%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Novo Nordisk A/S Class BSundhed8,2%
Tryg A/SFinans6,9%
A.P. Moller – Maersk A/S BIndustri6,0%
Jyske Bank A/SFinans5,9%
D/S Norden A/SIndustri4,9%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.