Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, Juni 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juni 2021

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

D/S Norden A/S, ALK-abello A/S og A.P. Møller Mærsk var de mest stigende aktier i juni måned. D/S Norden steg mest, hvilket primært skyldes en opjustering af rederiets finansielle forventninger. Det er dermed 4. gang i 2021, at rederiet opjusterer. Stigningen i A.P. Møller Mærsk skyldtes ligeså en optimisme, der blandt andet er skabt af stigninger i SCFI-rateindekset, ambitioner om at udvide inden for luftfart, samt øgede kursmål fra flere analysehuse.

Alm. Brand A/S var den værst performende aktie for måneden med et fald på -27,1%. Faldet kom på en ellers positiv baggrund i form af en opjustering og opkøbet af Codans danske forretning fra Tryg, som forventes at have betydelige synergier for Alm. Brand. Alligevel frygtede markedsdeltagerne en for høj pris for opkøbet samt udsigten til kapitaludvidelser til at finansiere det.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var i juni 2,1%, hvor sammenligningsindekset i samme periode havde et afkast på 4,0%.

Dermed har Falcon Danske Aktier Momentum havde et kvartalsafkast på 8,5%, mens sammenligningsindekset i samme periode er steget med 10,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen i juni måned blev Genmab A/S (-1,7%-point), Vestas Wind Systems A/S (-1,5%-point) og Ørsted A/S (-1,5%-point) reduceret. I stedet blev Novozymes A/S og Nordea Bank Abp tilføjet til porteføljen, og Demant A/S (+1,6%-point) og Carlsberg A/S (+1,6%-point) blev øget.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo august 2021.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
D/S Norden A/S4,4%9,8%
ALK-abello A/S Class B1,7%9,3%
A.P. Moller Maersk A/S6,0%7,8%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Alm. Brand A/S0,5%-27,1%
Per Aarsleff Holding A/S0,8%-5,4%
DFDS A/S2,4%-3,9%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Pandora A/SForbrugsgoder7,6%
DSV Panalpina A/SIndustri6,9%
Netcompany Group A/STeknologi6,8%
A.P. Moller Maersk A/SIndustri6,0%
Demant A/SSundhed5,3%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.