Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, Juni 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juni 2019

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Eterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der er et mere ligevægtet og – efter vores mening – mere retvisende indeks end det almindelige large cap indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

Årsafkast

Markedskommentar

Det danske large cap aktieindeks steg 2,8% i juni, og sluttede dermed først halvår med et samlet plus på næsten 15%.

Blandt large cap aktierne steg A.P. Møller Mærsk og FLSmidth & Co. mest i juni (henholdsvis 13,4% og 12,6%), mens Chr. Hansen og Jyske Bank stod for de største fald med minusser på henholdsvis 11,7% og 10,4%.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var i juni 0,9%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 2,8%.

Afkastet for 2. kvartal blev et plus på 2,9% for Falcon Danske Aktier Momentum og plus 0,7% for sammenligningsindekset.

Afkastet for første halvår af 2019 er nu plus 19,5% for Falcon Danske Aktier Momentum, mens det for sammenligningsindekset i samme periode er plus 14,7%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen medio juni blev Bavarian Nordic A/S og Scandinavian Tobacco Group A/S tilføjet til porteføljen, mens Bang & Olufsen A/S og Rockwool International A/S blev solgt fra.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske ultimo juli.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
DFDS A/S1,4%9,1%
DSV A/S5,0%7,9%
Ørsted7,7%6,5%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Nilfisk Holding A/S0,5%-12,7%
Chr. Hansen Holding A/S3,9%-11,7%
Scandinavian Tobacco Group0,8%-6,0%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
ØrstedForsyning7,7%
Tryg A/SFinans7,6%
Coloplast A/SSundhed7,4%
SimCorp A/STeknologi7,2%
GN Store Nord A/STeknologi6,6%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.