Månedsrapport: Danske Aktier Momentum Juli 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2022

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI. Begge sammenligningsindeks medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Stemningen på de globale aktiemarkeder var i kontrast til den første halvdel af året ekstremt positiv i juli måned, hvor danske aktier især oplevede stor fremgang. Dette skete på trods af økonomisk uro og en rentestigning i eurozonen, som trak de europæiske renter i plus for første gang i årevis.

Bavarian Nordic A/S (+53,8%) var den mest stigende aktie, hvilket især skyldes godkendelser og anbefalinger på brug af virksomhedens koppevaccine. Udsigten til endnu flere ordrer har ledt til flere opjusteringer og øgede kursmål fra analytikerne. Det har været et turbulent år for aktien, som på et tidspunkt var faldet med næsten 60%. De øvrige stigende aktier var D/S Norden A/S (+28,6%), NTG Nordic Transport (+26,7%) og A.P. Møller Mærsk A/S (19,5%).

Chr. Hansen Holding A/S (-7,9%), som offentliggjorde et regnskab for tredje kvartal, der lå nogenlunde på linje med konsensus, klarede sig dårligst. Konsensus var ikke godt nok, og det skuffede markedet. Den samme historie gjaldt for Topdanmark A/S (-3,9%).

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var 9,7% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 11,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen ultimo juli blev Alm. Brand A/S, Genmab A/S, ALK-abello A/S Class B og Bavarian Nordic A/S købt som nye positioner, mens DSV A/S, Carlsberg A/S Class B og Matas A/S blev solgt.

 

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo september.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning
Bavarian Nordic A/S1,5%53,8%
D/S Norden A/S4,4%28,6%
NTG A/S1,6%26,7%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald
Chr. Hansen Holding A/S2,8%-7,9%
Topdanmark A/S3,8%-3,9%
Royal Unibrew A/S1,5%-1,5%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Novo Nordisk A/S Class BSundhed8,2%
Tryg A/SFinans6,3%
Jyske Bank A/SFinans6,0%
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustri6,0%
ISS A/SForbrugsgoder4,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.