Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, Juli 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2021

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

De 3 mest stigende aktier i porteføljen var henholdsvis Ringkjoebing Landbobank A/S (+12,0%), Genmab A/S (+10,5%) og Rockwool International A/S (+9,0%).

Ringkjoebing Landbobank har haft medvind gennem det meste af året, hvilket blandt andet skyldes en øget aktivitet i boligmarkedet. Aktien er næsten steget 30% i det indeværende år. Genmab A/S er ligeledes steget betydeligt siden et dårligt regnskab i februar måned. Aktien er nu steget med ca. 50% siden sidste bund.

De mest faldende aktier i porteføljen var FLSmidth & Co. A/S (-10,9%) og D/S Norden A/S (-10,2%). FLSmidth faldt kraftigt i slutningen af juli, efter de annoncerede en overtagelse af TK Mining.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var i juli 1,5%, hvor sammenligningsindekset i samme periode havde et afkast på 4,2%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i juli måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo august 2021.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
Ringkjoebing Landbobank3,7%12,0%
Genmab A/S1,9%10,5%
Rockwool International A/S5,0%9,0%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
FLSmidth & Co. A/S1,4%-10,9%
D/S Norden A/S3,9%-10,2%
Vestas Wind Systems A/S4,5%-5,6%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Netcompany Group A/STeknologi7,3%
Pandora A/SForbrugsgoder7,3%
DSV Panalpina A/SIndustri7,1%
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustri6,0%
Royal Unibrew A/SKonsumentvarer5,3%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.