Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, Juli 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2020

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Eterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

Markedskommentar

Det danske large cap aktieindeks steg med 4,4% i juli.

Vestas Wind Systems A/S endte med det højeste afkast på 20,2% efterfulgt af NKT A/S og Ørsted med afkast på 18%. I bunden dominerede Bang & Olufsen A/S med et afkast på -10,8% sammen med ISS A/S og Lundbeck A/S, der begge endte med afkast på ca. -7,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med den faste re-allokering af porteføljen, blev porteføljens positioner i Carlsberg A/S og Tryg A/S solgt fra. Derudover blev porteføljens position i Royal Unibrew A/S reduceret med 2,4%-point. I stedet blev Aarsleff Holding A/S tilføjet til porteføljen, hvormed positionerne i blandt andet Chr. Hansen Holding A/S, Ambu A/S og Pandora A/S blev øget.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske ultimo august 2020.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
Vestas Wind Systems A/S4,8%20,2%
NKT A/S3,7%18,5%
Orsted7,9%17,7%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Scandinavian Tobacco Group3,3%-5,0%
Zealand Pharma A/S2,7%-4,0%
Novo Nordisk A/S5,6%-2,9%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
OrstedForsyning7,9%
Genmab A/SSundhed7,9%
Novozymes A/SSundhed6,9%
Coloplast A/SSundhed6,9%
Novo Nordisk A/SSundhed5,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.