Danske Aktier Momentum, Januar 2023
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2023

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI. Begge sammenligningsindeks medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Det danske aktiemarked tog forskud på glæderne med store stigninger ultimo 2022. I januar var markedsudviklingen stort set 0%

FLSmidth & Co. A/S (+16,1%) den mest stigende aktie i porteføljen. Det meste af stigningen kom fra en større ordre fra et finsk selskab samt offentliggørelsen af deres regnskab for 4. kvartal, der slog forventningerne. Alm. Brand A/S (+12,5%) steg blandt andet efter en blokhandel på en værdi af 246,5 mio. DKK blev afhandlet med præmie. Afslutningsvis steg Jyske Bank A/S (+8,8%) ligeledes. Selskabet afgav regnskab for 4. kvartal, hvor det opjusterede forventningerne til 2022.

ChemoMetec A/S (-13,7%), som også faldt i december måned, faldt endnu engang uden større selskabsspecifikke nyheder. Rederiet D/S Norden A/S (-12,1%) havde det 2. laveste afkast i porteføljen, hvilket især kan tilskrives fald i tørlastindekset Baltic Dry, som D/S Nordens kurs følger tæt. Baltic Dry-indekset er nu næsten halveret fra december 2022. Genmab A/S (-9,2%) faldt især efter flere analytikere sænkede kursmålet for aktien.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var 1,2% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 0,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen blev Ørsted og Novozymes A/S solgt fra porteføljen, og blev erstattet af Vestas Wind Systems A/S, DFDS A/S og Ambu A/S.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske ultimo februar.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Fald
FLSmidth & Co. A/S4,6%16,1%
Alm. Brand A/S3,9%12,5%
Jyske Bank A/S6,8%8,8%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald
ChemoMetec A/S1,4%-13,7%
D/S Norden A/S3,8%-12,1%
Genmab A/S4,8%-9,2%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Novo Nordisk A/S Class BSundhed8,9%
Jyske Bank A/SFinans6,8%
Nordea Bank AbpFinans6,8%
ISS A/SForbrugsgoder6,6%
Tryg A/SFinans5,1%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.