Månedsrapport: Danske Aktier Momentum Januar 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2022

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI. Begge sammenligningsindeks medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Det nye år blev skudt i gang med udsigten til renteforhøjelser. Det påvirker især vækstaktiers værdiansættelser negativt, hvilket ledte til kraftige fald herhjemme, eftersom en stor del af danske aktier er netop, har en høj værdiansættelse. “Kvalitet koster” plejer man at sige.

Modsat de mange vækstaktier, er bankaktier typisk positivt påvirket af stigende renter. Det smittede af på porteføljens 3 mest stigende aktier, Jyske Bank A/S (+15,1%), Spar Nord Bank A/S (+13,6%) og Syd Bank A/S (+12,7%).

Den mest faldende aktie i porteføljen var Netcompany Group A/S (-31,4%), som blandt andet faldt på grund af et skuffende resultat for det sidste kvartal af 2021. Eftersom Netcompany har en høj værdiansættelse, er den også mere følsom overfor skuffende resultater. Bavarian Nordic A/S (-28,0%) og ALK-abello A/S Class B (-18,8%) faldt også meget.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokering af porteføljen ultimo januar blev der ikke frasolgt eller tilføjet aktier. De største ændringer var reducerede positioner i Netcompany A/S (-1,2 %-point) og Bavarian Nordic A/S (-0,6 %-point) og øgede positioner i A.P. Møller – Maersk A/S Class B (+0,7 %-point) og Spar Nord Bank A/S (+0,7 %-point).

På sektorniveau blev sundhed (-1,9 %-point) og teknologi (-1,2 %-point) reduceret, hvorimod aktier i finanssektoren blev øget (+3,0 %-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske medio marts.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægtStigning
Jyske Bank A/S3,4%15,1%
Spar Nord Bank A/S4,3%13,6%
Sydbank A/S4,2%12,7%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

AktieVægtFald
Netcompany Group A/S3,5%-31,4%
Bavarian Nordic A/S2,3%-28,0%
ALK-abello A/S Class B2,5%-18,8%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustri9,4%
DSV A/SIndustri6,9%
Pandora A/SForbrugsgoder6,7%
Novo Nordisk A/S Class BSundhed6,4%
Demant A/SSundhed4,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.