Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, Januar 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2021

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

Markedskommentar

Det danske large cap aktieindeks faldt med 3,4 % i januar.

På trods af uro på markedet i slutningen af måneden gav Bavarian Nordic A/S og Ambu A/S flotte månedsafkast på henholdsvis 17,5% og 10,4% på baggrund af gode regnskaber. I bunden var der syv aktier at finde med afkast på under -10% for måneden. Det drejer sig blandt andet om Royal Unibrew A/S, Pandora A/S samt Simcorp A/S med afkast på henholdsvis -14,0%, -12,9% og -12,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokering af porteføljen primo januar 2021 blev Novo Nordisk A/S, Bavarian Nordic A/S, og Sydbank A/S solgt fra porteføljen, og Pandora A/S samt Chr. Hansen Holding A/S blev reduceret. I stedet blev beholdningerne i blandt andet Vestas Wind Systems A/S, Rockwool International A/S, samt GN Store Nord A/S øget.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske medio februar 2021.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
Ambu A/S5,5%10,4%
Scandinavian Tobacco Group3,7%6,9%
Novozymes A/S5,1%5,6%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Royal Unibrew A/S1,5%-14,0%
Pandora A/S4,4%-12,9%
SimCorp A/S1,6%-12,0%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
OrstedForsyning7,4%
Genmab A/SSundhed6,7%
Vestas Wind Systems A/SIndustri6,6%
GN Store Nord A/STeknologi6,4%
DSV Panalpina A/SIndustri6,1%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.