Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, Januar 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2020

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Eterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

Markedskommentar

Det danske large cap aktieindeks steg med 2,4% i januar.

Det var en positiv måned for danske aktier, hvor især Bavarian Nordic A/S udmærkede sig med et afkast på 37%. Andre vinderaktier i januar var blandt andet Pandora A/S med et afkast på over 20% samt Matas A/S og Bang & Olufsen A/S, der begge endte med afkast på over 15%.

Bundplaceringerne blev indtaget af rederigiganterne A.P Møller Mærsk og D/S Norden, som begge faldt med omkring 15%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokering medio januar 2020 blev Scandinavian Tobacco Group A/S købt ind til porteføljen igen, hvorimod Novozymes A/S og Matas A/S blev solgt helt fra.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo marts 2020.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
Bavarian Nordic A/S4,1%37,0%
ALK-abello A/S Class B3,6%10,1%
Scandinavian Tobacco Group0,9%8,7%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
D/S Norden A/S1,5%-14,8%
DFDS A/S0,8%-12,7%
SAS AB0,6%-11,0%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
ØrstedForsyning7,9%
SimCorp A/STeknologi7,7%
Royal Unibrew A/SKonsumentvarer7,7%
Coloplast A/S Class BSundhed7,4%
Genmab A/SSundhed7,3%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.