Danske Aktier Momentum, Februar 2023
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2023

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI. Begge sammenligningsindeks medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Det danske aktiemarked klarede sig godt i februar måned, hvor det var et af de mest stigende markeder i verden.

Det var især bankaktierne, som viste robusthed og fremgang, hvilket afspejlede sig i porteføljen. De steg i gennemsnit med 11,1%. De mest stigende var Jyske Bank A/S (+20,2%), Spar Nord Bank A/S (+19,5%), Sydbank A/S (+15,3%) og Danske Bank A/S (+15,0%). Flere af bankerne leverede stærke Q4 resultater og løftede kursmål. Derudover havde bankerne især gavn af, at den Europæiske Centralbank hævede renten i Eurozonen med 50 basispoint til 2,50%.

Den absolut mest stigende aktie var dog D/S Norden A/S (+35,1%), hvor der var rigeligt med gode selskabsspecifikke nyheder. Stigningen skyldtes først og fremmest et stærkt resultat for 2022, som var det bedste i rederiets 151 års historie. Forventningerne til 2023 samt en igangsættelse af et aktietilbagekøbsprogram. Afslutningsvist var der meget store stigninger i Baltic Dry-indekset som aktien følger tæt, der blev fordoblet alene i de to sidste uger af februar.

Chemometec A/S (-23,3%) faldt endnu engang i februar måned. Faldet skyldtes primært et skuffende halvårsregnskab, hvor væksten var lavere end forventet. Vækstaktier, som Chemometec, bliver især straffet af investorerne, når de skuffer på væksten, eftersom en høj vækst over længere perioder retfærdiggør deres relativt høje prissætning. NKT A/S (-23,1%) blev ligeledes straffet for et skuffende regnskab, der også medførte sænkede kursmål og anbefalinger fra analytikerne.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var 6,7% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 5,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen ultimo februar blev positioner i NKT A/S (-1,0%-point), FLSmith & Co. A/S (-0,5%-point) og Genmab A/S (-0,34%-point) reduceret. Disse blev erstattet af aktier i D/S Norden A/S (+1,0%-point) og Jyske Bank A/S (+0,9%-point).  Boozt AB og TORM A er nye aktier i porteføljen.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo april.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Fald
D/S Norden A/S4,8%35,1%
Jyske Bank A/S7,7%20,2%
Spar Nord Bank A/S4,3%19,5%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald
ChemoMetec A/S1,0%-23,3%
NKT A/S2,6%-23,1%
FLSmidth & Co. A/S4,1%-5,1%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Novo Nordisk A/S Class BSundhed8,8%
Jyske Bank A/SFinans7,7%
Nordea Bank AbpFinans7,2%
ISS A/SForbrugsgoder6,4%
Danske Bank A/SFinans5,3%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.