Månedsrapport: Danske Aktier Momentum Februar 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2022

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI. Begge sammenligningsindeks medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Februar blev i høj grad en skelsættende måned på de finansielle markeder med Ruslands invasion af Ukraine. De umiddelbare effekter er forhøjede gas-, olie- og råvarepriser samt, at virksomheder trækker sig ud af Rusland på stribe. Dette giver store tab for de virksomheder, der var størst eksponeret overfor det russiske marked.

D/S Norden A/S (+15,3%) var den mest stigende aktie i porteføljen i februar. Fremgangen kommer efter et fald på knap 10% i januar måned og skyldes blandt andet, at selskabet vil kaste sig ud i havnelogistik samt store stigninger i Baltic Dry Indekset, som dækker priserne over at få fragtet råvarer som jernmalm, kul, kort m.m. De øvrige vindere i porteføljen havde kun beskedne stigninger. Scandinavian Tobacco Group (+5,3%) afsluttede et aktietilbagekøbsprogram på 600 mio. DKK, og Coloplast A/S (+4,2%) påbegyndte et nyt tilbagekøbsprogram på op mod 500 mio. DKK.

Bavarian Nordic A/S (-13,9%) fortsatte nedturen, og aktien er nu faldet med mere end 50% siden den 1. december. Selskabet fik modvind på sin RSV vaccine hos FDA, men sænkede anbefalinger hos finanshusene fik faldet til at fortsætte. Matas (-12,8%) udgav deres forskudte Q3 regnskab, hvor der var vækst i omsætningen men tilbagegang på bundlinjen. Afslutningsvis havde Bang & Olufsen (-12,2%) også en tilbagegang uden store selskabsspecifikke nyheder.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokering af porteføljen primo februar blev Danske Bank A/S, Drilling Company of 1972, og NTG Nordic Transport Group A/S føjet til porteføljen.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske medio marts.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægtStigning
D/S Norden A/S4,1%15,3%
Scandinavian Tobacco Group4,2%5,3%
Coloplast A/S Class B1,7%4,2%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

AktieVægtFald
Bavarian Nordic A/S2,1%-13,9%
Matas A/S3,0%-12,8%
Bang & Olufsen A/S0,6%-12,2%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Novo Nordisk A/S Class BSundhed7,7%
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustri7,5%
DSV A/SIndustri7,2%
Pandora A/SForbrugsgoder6,2%
Royal Unibrew A/SKonsumentvarer4,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.