Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, Februar 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2021

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Det danske large cap aktieindeks endte med et afkast på 0% i februar.

I februar måned ledte et rentehop i USA til reduceret risikovillighed på aktiemarkedet, hvor især vækstaktier faldt. Genmab A/S og Ørsted offentliggjorde regnskaber, og aktierne faldt med 15,5% og 14,5% i februar. I toppen af porteføljen lå DSV Panalpina, som på baggrund af et godt regnskab steg 18% for måneden.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var i februar -0,6%, hvor sammenligningsindekset i samme periode havde et afkast på 0,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokering af porteføljen medio februar 2021 blev Bavarian Nordic A/S tilføjet til porteføljen, mens Chr. Hansen Holding A/S og Coloplast A/S blev solgt helt fra.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske ultimo marts 2021.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
DSV Panalpina5,0%18,0%
D/S Norden3,0%17,1%
Ringkjoebing Landbobank2,8%12,1%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Genmab6,2%-15,5%
Ørsted6,7%-14,5%
Vestas Wind Systems6,4%-13,5%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
GN Store NordTeknologi7,4%
ØrstedForsyning6,7%
PandoraForbrugsgoder6,5%
Vestas Wind SystemsIndustri6,4%
GenmabSundhed6,2%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.