Danske Aktier Momentum, December 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2022

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI. Begge sammenligningsindeks medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Det forgangne år har været turbulent på de finansielle markeder med energikrise, invasion af ukraine samt inflation og rentestigninger. Årets sidste kvartal var en lettelse med en stigning på 18,1% for danske aktier.

I december måned var FLSmidth & Co. A/S (+20,8%) igen den mest stigende aktie i porteføljen, og blev blandt andet valgt som top-pick og en af de positive katalysatorer i markedet af storbanken JPMorgan. D/S Norden A/S (+12,7%) steg ligeledes betydeligt efter at have opjusteret for 6. gang i 2022. Afslutningsvis steg Sydbank A/S (+10,8%) ligeledes efter at have løftet forventningerne til 2022.

De mest faldende aktier var fra sundhedssektoren, som på porteføljeniveau faldt -6% for måneden. ChemoMetec A/S (-18,2%) var den mest faldende aktie i denne måned, efter at være blandt de mest stigende i november. Aktien steg drastisk, da Steen Søndergaard udmeldte, at han vil fratræde som CEO medio 2023. Novozymes A/S B (-15,1%) faldt betydeligt i forbindelse med offentliggørelsen af fusioneringen mellem Novozymes og Chr. Hansen.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var 1,2% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 2,4%.

Falcon Danske Aktier Momentum endte 2022 med et afkast på -7,9% mens sammenligningsindekset endte med et afkast på -3,4%.

Afkastet for Falcon Danske Aktier Momentum var blandt de bedste i 2022 og endte foran næsten alle relevante både aktivt og passivt forvaltede børsnoterede investeringsforeninger, som investerer i danske aktier.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i december 2022.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske medio januar.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning
FLSmidth & Co. A/S3,5%20,8%
D/S Norden A/S5,1%12,7%
Sydbank A/S5,1%10,8%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald
ChemoMetec A/S1,6%-18,2%
Novozymes A/S Class B1,0%-14,3%
Genmab A/S5,7%-10,0%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Novo Nordisk A/S Class BSundhed8,8%
Jyske Bank A/SFinans6,3%
Nordea Bank AbpFinans5,9%
Genmab A/SSundhed5,7%
Tryg A/SFinans5,5%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.