Månedsrapport: Danske Aktier Momentum December 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2021

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI. Begge sammenligningsindeks medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Det danske aktiemarked endte sammen med størstedelen af de globale aktiemarkeder med et flot afkast i årets sidste måned, og steg med næsten 5%

Porteføljens største position, A.P. Møller Mærsk A/S (+18,6%) fik det højeste afkast for måneden, og selskabet steg med i +72,5% i 2021 efter at have sat flere rekorder i løbet af året. Rederigiganten blev blandt andet det mest indtjeningsdygtige selskab i dansk erhvervshistorie. Den enorme fremgang skyldes især ekstrem høj efterspørgsel på transport og varer, som har sendt fragtraterne op. Dette har den anden mest stigende aktie for måneden, DFDS A/S (+16,9%), også profiteret af. Den tredje mest stigende aktie var Scandinavian Tobacco Group A/S (+13,9%), som steg uden store nyheder udover en købsanbefaling og et løftet kursmål.

På trods af det høje afkast for C25 indekset var der flere aktier der faldt. Den mest faldende i porteføljen var Bavarian Nordic A/S (-17,5%). Selskabet kom med positive nyheder om delresultater for deres RSV-vaccine i starten af måneden, men faldt på baggrund af en nedjustering for 2021 samt en kapitalforhøjelse.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var i december 4,7%, hvor sammenligningsindekset i samme periode steg med 4,9%. Falcon Danske Aktier Momentum endte 4. kvartal af 2021 med et afkast på 7,2% mens sammenligningsindekset steg med 7,8%. Årsafkastet blev 13,2% for Falcon Danske Aktier Momentum og 23,3% for sammenligningsindekset.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokering af porteføljen medio december blev GN Store Nord A/S solgt fra porteføljen, hvorimod Coloplast A/S Class B og Tryg A/S blev tilføjet.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske ultimo januar.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægtStigning
A.P. Moller – Maersk A/S B8,7%18,6%
DFDS A/S1,6%16,9%
Scandinavian Tobacco A/S2,6%13,9%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

AktieVægtFald
Bavarian Nordic A/S2,9%-17,5%
Sydbank A/S3,4%-2,9%
Bang & Olufsen A/S0,7%-2,4%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustri8,7%
DSV A/SIndustri7,3%
Pandora A/SForbrugsgoder7,2%
Novo Nordisk A/S Class BSundhed6,6%
Demant A/SSundhed4,9%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.