Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, December 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2020

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Eterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

Markedskommentar

Det danske large cap aktieindeks steg med næsten 5% i december.

Der var store stigninger igen i december i de danske aktier. Den mest stigende aktie for måneden blev Bang & Olufsen A/S med et afkast på 53,1%, efterfulgt af Ambu A/S og NKT A/S med afkast på 26,1% og 18,0%. De største fald for måneden var til sammenligning relativt beskedne. De mest faldende aktier var Zealand Pharma A/S og GN Store Nord A/S, der faldt med -7,5% og -4,1%.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var i december 5,8%, hvor sammenligningsindekset i samme periode steg 4,9%.

Danske Aktier Momentum endte 4. kvartal af 2020 med et afkast på 11,6%, hvilket var på niveau med sammenligningsindekset.

Årsafkastet for Danske Aktier Momentum blev 29,6% og 30,6% for sammenligningsindekset.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i december.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo januar 2021.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
Bang & Olufsen A/S1,2%53,1%
Ambu A/S Class B4,6%26,1%
NKT A/S4,8%18,0%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Zealand Pharma A/S1,9%-7,5%
GN Store Nord A/S4,9%-4,1%
Novozymes A/S Class B4,2%-2,1%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
OrstedForsyning8,4%
DSV Panalpina A/SIndustri6,5%
Pandora A/SForbrugsgoder6,5%
Genmab A/SSundhed6,4%
Vestas Wind Systems A/SIndustri5,0%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.