Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, December 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2019

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Eterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

Markedskommentar

Det danske large cap aktieindeks steg med over 3% december.

De fleste aktier gav positive afkast, hvor Danske Bank stod for månedens største stigning med et afkast på næsten 18%. SAS og Bang & Olufsen indtog tilgæld bundplaceringerne med fald på henholdsvis -23,5% og -10,3%

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var i december 2,5%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 3,3%.

Afkastet for 4. kvartal blev 8,6% for Falcon Danske Aktier Momentum og  9,5% for sammenligningsindekset.

Afkastet for 2019 blev 29,3% for Falcon Danske Aktier Momentum og 28,8% for sammenligningsindekset.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen primo december blev DFDS A/S, SAS AB og NKT A/S købt ind som nye aktier i porteføljen. NKT har ikke været i porteføljen siden maj 2018. Scandinavian Tobacco Group A/S blev solgt helt fra.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske medio januar 2020.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
DFDS A/S0,8%13,6%
Zealand Pharma A/S4,0%12,9%
NKT A/S0,8%12,8%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
SAS AB0,6%-23,5%
Genmab A/S7,2%-6,2%
GN Store Nord A/S3,9%-1,9%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
SimCorp A/STeknologi8,2%
ØrstedForsyning7,4%
Coloplast A/S Class BSundhed7,3%
Genmab A/SSundhed7,2%
Royal Unibrew A/SKonsumentvarer6,0%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.