Danske Aktier Momentum August 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2022

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI. Begge sammenligningsindeks medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

I august måned voksede truslen for en større energikrise i Europa, hvilket ledte til store kursfald. Det danske marked faldt med -6,9%, hvilket var blandt de laveste markedsafkast i verden for august.

På aktieniveau klarede D/S Norden A/S (+17,3%) sig bedst i porteføljen efter en opjustering, et suverænt regnskab og løftede kursmål fra flere analytikere. Aktien er nu steget med næsten 100% i 2022. Den anden mest stigende aktie i porteføljen var Topdanmark A/S (+9,4%), som fortsat viste stabilitet på indtjeningen. Afkastet for de øvrige kursvindere var relativt beskedent. Blandt disse var ISS A/S (+2,9%), NKT A/S (+2,0%) og Genmab A/S (+1,7%).

Den mest faldende aktie i porteføljen var Bavarian Nordic A/S (-22,2%), som inden månedens start var steget 33,9% – et afkast der nu er skrumpet til -4,8%. Den negative udvikling skyldes især gode nyheder fra konkurrenten Pfizer samt en melding fra WHO omkring, at abekopper, som Bavarian Nordic har den eneste godkendte vaccine til, er aftagende i Europa. De øvrige bundskrabere i porteføljen var Scandinavian Tobacco Group A/S (-20,1%) og Demant A/S (-17,5%), som begge offentliggjorde skuffende resultater for Q2 og dermed nedjusterede deres forventninger til året.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var -3,7% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -6,9%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget ændringer i porteføljen i august måned.

 

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo september.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning
D/S Norden A/S5,1%17,3%
Topdanmark A/S4,3%9,4%
ISS A/S5,1%2,9%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald
Bavarian Nordic A/S1,2%-22,2%
Scandinavian Tobacco Group3,3%-20,1%
Demant A/S2,6%-17,5%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Novo Nordisk A/S Class BSundhed8,0%
Tryg A/SFinans6,6%
Jyske Bank A/SFinans6,1%
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustri5,7%
ISS A/SForbrugsgoder5,1%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.