Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, August 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2021

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

De 3 mest stigende aktier i porteføljen var henholdsvis Bavarian Nordic A/S (+21,4%), Matas A/S (+16,7%) og Vestas Wind Systems (+10,0%).

Bavarian Nordic A/S kunne mod slutningen af august offentliggøre, at den danske stat har besluttet at støtte udviklingen af en corona-booster vaccine med 800 millioner kroner, der forventes at være færdiggodkendt ultimo 2022. Matas A/S steg primært på baggrund af et regnskab, som lå over forventningerne og dertil en opjustering for det indeværende år.

De mest faldende aktier i porteføljen var GN Store Nord A/S (-13,8%), Jyske Bank A/S (-9,6%) og D/S Norden A/S (-9,0%). Disse 3 aktier leverede alle gode regnskaber for andet kvartal, men de faldt alligevel alle betydeligt, eftersom markedet havde endnu højere forventninger.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var i august -0,2%, hvor sammenligningsindekset i samme periode havde et afkast på 2,9%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen i august, blev der skiftet en del ud i porteføljen. Genmab A/S, Ørsted A/S, Alm. Brand A/S, Ambu A/S samt Per Aarsleff blev alle solgt helt fra. I stedet blev Novo Nordisk A/S tilføjet til porteføljen med en vægt på 4,3%, og positionerne i Novozymes A/S og Demant A/S blev øget med 2,2 %-point og 1,7 %-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske ultimo september.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægtStigning
Bavarian Nordic A/S1,2%21,4%
Matas A/S3,1%16,7%
Vestas Wind Systems A/S4,3%10,0%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

AktieVægtFald
GN Store Nord A/S1,4%-13,8%
Jyske Bank A/S2,9%-9,6%
D/S Norden A/S3,2%-9,0%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Netcompany Group A/STeknologi7,6%
DSV Panalpina A/SIndustri7,5%
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustri7,0%
Demant A/SSundhed6,9%
Carlsberg AS Class BKonsumentvarer4,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.