Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, August 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2020

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Eterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

Markedskommentar

Det danske large cap aktieindeks steg med 3,0% i august.

Nogle af de mindre aktier så som DFDS A/S, ALK-abello A/S og Schouw A/S klarede sig godt og steg med over 17%. I bunden lå Ambu A/S, SAS og Sydbank A/S med minusser på over 10%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med den faste re-allokering af porteføljen, blev positionerne i SimCorp A/S, Nordea Bank Abp og Spar Nord Bank A/S blev solgt helt fra. Som erstatning blev Rockwool International A/S og Matas A/S tilføjet til porteføljen.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo oktober 2020.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
Netcompany Group A/S3,8%18,9%
ALK-abello A/S Class B3,4%18,5%
GN Store Nord A/S4,7%17,2%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Ambu A/S Class B3,8%-16,6%
Sydbank A/S0,7%-12,4%
Novozymes A/S Class B6,6%-2,2%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Genmab A/SSundhed7,3%
OrstedForsyning7,1%
DSV Panalpina A/SIndustri6,8%
Novozymes A/S Class BSundhed6,6%
Coloplast A/S Class BSundhed6,5%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.