Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, August 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2019

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Eterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der er et mere ligevægtet og – efter vores mening – mere retvisende indeks end det almindelige large cap indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

Årsafkast

Markedskommentar

Det danske large cap aktieindeks steg med 2,0% i august. Det var en måned præget af store udsving.

Efter længerevarende kursnedture var Ambu A/S og Pandora A/S blandt månedens højdespringere med afkast på henholdsvis 17,4% og 14,7%. Royal Unibrew A/S blev  belønnet for et godt 1. halvårsregnskab og steg med 16,7% i august.

Blandt månedens mest faldende aktier befandt Sydbank A/S, Rockwool B A/S og Matas A/S sig i bunden med afkast på minus 19% eller derover.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var i august -2,0%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 2,0%.

Totalafkastet for 2019 er 18,0% for Falcon Danske Aktier Momentum, hvor sammenligningsindekset i samme periode er steget med 16,9%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der er ikke blevet foretaget ændringer i porteføljen i august.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo september.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
Ambu A/S Class B1,2%17,4%
Royal Unibrew A/S1,3%16,7%
Genmab A/S4,3%10,6%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Matas A/S2,7%-23,1%
Zealand Pharma A/S3,4%-14,8%
D/S Norden A/S1,4%-12,8%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
ØrstedForsyning8,6%
Coloplast A/S Class BSundhed8,0%
Tryg A/SFinans7,3%
SimCorp A/STeknologi7,2%
GN Store Nord A/STeknologi6,3%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.