Månedsrapport: Falcon Danske Aktier | April 2023

FALCON DANSKE AKTIER

Falcon Danske Aktier er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Strategien blev startet op i februar 2012 og har således mere end 10 års track record. I starten var fonden unoteret og henvendte sig kun til professionelle investorer. I september 2017 blev fonden børsnoteret. Det var nu muligt for alle at blive medinvestorer. 

I 2021 og 2022 opnåede Falcon Danske aktier henholdsvis 4 og 5 stjerner fra det uafhængige analysehus Morningstar. Stjernerne gives for at levere det bedste risikojusterede afkast over 3, 5 eller 10 års sigt relativt til alle andre passivt og aktivt forvaltede fonde, der investerer i danske aktier.

Årsafkast

PORTEFØLJEKOMMENTAR

Danske aktier oplevede en fin stigning i april.

SimCorp A/S var den mest stigende aktie (+41,0%) efter, at Deutsche Börse afgav et købstilbud med en præmie på 38,9%. H. Lundbeck A/S B steg også (+12,5%) efter at deres Alzheimers-middel, Rexulti, blev anbefalet til godkendelse af den amerikanske lægemiddelstyrelse. Godkendelsen har potentiale til at øge virksomhedens salg med milliarder. Tryg A/S steg også (+7,7%) efter at have slået forventningerne til deres resultat for første kvartal.

Blandt de aktier, der faldt mest i måneden, var NTG Nordic Transport Group A/S (-12,0%) og D/S Norden A/S (-8,0%), begge fra industrisektoren, som oplevede et globalt fald på -1,0%. Begge selskaber faldt uden større nyheder, men fælles for dem begge er de er steget meget.

AFKASTUDVIKLING

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var 1,4% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 2,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen primo april 2023 blev Simcorp A/S, Matas A/S og NTG Nordic Transport Group A/S tilføjet til porteføljen. ALK-abello A/S B blev solgt helt fra.

PLANLAGTE REALLOKERINGER

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske ultimo maj.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

Aktie Vægt* Fald
SimCorp A/S 1,3% 41,0%
H. Lundbeck A/S Class B 1,1% 12,5%
Tryg A/S 2,7% 7,7%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

Aktie Vægt* Fald
NTG A/S 0,8% -12,0%
D/S Norden A/S 3,8% -8,0%
Boozt AB 1,0% -6,4%

5 største investeringer

Aktie Sektor Vægt
Novo Nordisk A/S Class B Sundhed 9,3%
ISS A/S Forbrugsgoder 6,1%
Jyske Bank A/S Finans 5,8%
Danske Bank A/S Finans 5,4%
Nordea Bank Abp Finans 5,2%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.