Danske Aktier Momentum, April 2023
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2023

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI. Begge sammenligningsindeks medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Danske aktier oplevede en fin stigning i april.

SimCorp A/S var den mest stigende aktie (+41,0%) efter, at Deutsche Börse afgav et købstilbud med en præmie på 38,9%. H. Lundbeck A/S B steg også (+12,5%) efter at deres Alzheimers-middel, Rexulti, blev anbefalet til godkendelse af den amerikanske lægemiddelstyrelse. Godkendelsen har potentiale til at øge virksomhedens salg med milliarder. Tryg A/S steg også (+7,7%) efter at have slået forventningerne til deres resultat for første kvartal.

Blandt de aktier, der faldt mest i måneden, var NTG Nordic Transport Group A/S (-12,0%) og D/S Norden A/S (-8,0%), begge fra industrisektoren, som oplevede et globalt fald på -1,0%. Begge selskaber faldt uden større nyheder, men fælles for dem begge er de er steget meget.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var 1,4% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 2,6%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen primo april 2023 blev Simcorp A/S, Matas A/S og NTG Nordic Transport Group A/S tilføjet til porteføljen. ALK-abello A/S B blev solgt helt fra.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske ultimo maj.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Fald
SimCorp A/S1,3%41,0%
H. Lundbeck A/S Class B1,1%12,5%
Tryg A/S2,7%7,7%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald
NTG A/S0,8%-12,0%
D/S Norden A/S3,8%-8,0%
Boozt AB1,0%-6,4%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Novo Nordisk A/S Class BSundhed9,3%
ISS A/SForbrugsgoder6,1%
Jyske Bank A/SFinans5,8%
Danske Bank A/SFinans5,4%
Nordea Bank AbpFinans5,2%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.