Månedsrapport: Danske Aktier Momentum April 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2022

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI. Begge sammenligningsindeks medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

De geopolitiske uroligheder fortsætter og påvirker de finansielle markeder. I april måned var det inflation og rentestigninger, kvartalsregnskaber og Corona-udbrud i Kina, som prægede overskrifterne.

D/S Norden A/S (11,7%) formåede trods omstændighederne at levere et flot afkast, som primært skyldes et stærkt regnskab for først kvartal. I samme forbindelse hævede de forventningerne til 2022, som fik aktien til at stige 13,8% på én dag. Den samme historie gælder for Chr. Hansen Holding A/S (11,3%), som ligeledes slog forventningerne og dermed opjusterede for året. NKT A/S (11,0%) var den tredje mest stigende aktie uden store selskabsspecifikke nyheder.

Bavarian Nordic A/S (-20,7%) var den mest faldende aktie i porteføljen. Siden aktien toppede på store forventninger om deres kommende vaccine er aktien faldet med 58,6%. DSV A/S (-10,0%) var den anden mest faldende aktie på trods af en god start på 2022. Regnskabet bragte kun en beskeden stigning på 3,8% i forhold til faldet på -15,0% for de to første uger i april, som blandt andet kan tilskrives nedlukningerne i Kina, der ramte hele transportsektoren.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var 0,8% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 1,4%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokering af porteføljen ultimo april blev Genmab A/S og Netcompany Group A/S solgt. Derudover blev positionen i A.P. Møller Mærsk B reduceret med over 5%-point.

I stedet blev Chr. Hansen Holding A/S tilføjet til porteføljen, og positionerne i NKT A/S og Tryg A/S blev øget.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo juni.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægtStigning
D/S Norden A/S6,5%11,7%
Chr. Hansen Holding A/S3,1%11,3%
NKT A/S3,3%11,0%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

AktieVægtFald
Bavarian Nordic A/S0,9%-20,7%
DSV A/S2,7%-10,0%
Rockwool A/S Class B1,3%-9,1%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Novo Nordisk A/S Class BSundhed7,6%
Tryg A/SFinans6,6%
D/S Norden A/SIndustri6,5%
Jyske Bank A/SFinans5,7%
Coloplast A/S Class BSundhed4,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.