Afkast på fondene opdateres aktuelt ikke
Vores dataleverandør arbejder på en løsning.
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2020

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Eterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

Markedskommentar

Det danske large cap aktieindeks steg med 8,4% i april.

Med en langsom genåbning af Danmark og en øget optimisme på de finansielle markeder var april måned præget af kraftig kursfremgang. Ved afslutningen af måneden var indeksafkastet år til dato på næsten 0% mod -18% i midten af marts.

Stort set alle de large og midcap selskaber Falcon Danske Aktier Momentum kan investere i steg i april. Bavarian Nordic A/S steg mest med et afkast på 47,3%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen i april måned blev Ambu A/S tilføjet til porteføljen. D/S Norden A/S og Per Aarsleff Holding A/S blev solgt fra.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske ultimo maj 2020.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
Bavarian Nordic A/S3,7%47,3%
Ambu A/S Class B1,9%29,3%
NKT A/S3,4%25,5%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Coloplast A/S Class BSundhed8,0%
Genmab A/SSundhed7,8%
OrstedForsyning7,4%
Royal Unibrew A/SKonsumentvarer6,8%
GN Store Nord A/STeknologi6,0%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.