Månedsrapport: C25, September 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2018

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Danske Aktier Momentum er OMX C25 GI, der er et mere ligevægtet og – efter vores mening – mere retvisende indeks end det almindelige OMX C25 indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

Årsafkast

20180928-Falcon-C25-Momentum-danske-aktier-afkast-histogram

Markedskommentar

Det danske C25-aktieindeks endte måneden i minus og blev især trukket ned af indekstunge aktier så som Danske Bank og A.P. Møller – Maersk B, der faldt med henholdsvis 11% og 9%. På positivsiden steg Ørsted og Lundbek med henholdsvis 8% og 5%. Månedens største fald var i Ambu A/S, der oplevede et kursfald på næsten 37%.

Afkastudvikling

Falcon Danske Aktier Momentum faldt i september med 3,4%, mens sammenligningsindekset OMX C25 GI i samme periode faldt med 4,4%.

Afkastet for 3. kvartal blev et plus på 0,3% for Falcon Danske Aktier Momentum og plus 2,3% for sammenligningsindekset.

Afkastet år til dato er nu plus 8,3% for Falcon Danske Aktier Momentum, mens det for sammenligningsindekset er minus -0,2%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen ultimo september blev positionerne i Chr. Hansen, Coloplast og Tryg øget, mens sidste del af positionerne i Jyske Bank og Carlsberg blev solgt fra, således at vi ikke længere ejer aktier i de to selskaber.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo november.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
Zealand Pharma A/S0,9%13,7%
SAS AB2,8%9,8%
Ørsted4,9%7,5%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Ambu A/S3,9%-36,7%
SimCorp A/S4,9%-8,5%
ALK-abello A/S2,7%-8,1%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
GN Store Nord A/STeknologi7,3%
DSV A/SIndustri7,2%
Tryg A/SFinans7,1%
Chr. Hansen Holding A/SMaterialer6,4%
William Demant Holding A/SSundhed6,3%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.