Månedsrapport: C25, September 2017
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2017

Falcon Danske Aktier Momentum

Overgangen fra investeringsselskab til kapitalforening

Falcon Danske Aktier Momentum blev startet op som afdeling i Investeringsforeningen Falcon Invest med første handelsdag den 7. september 2017. Det har givet mulighed for, at den uafhængige analysevirksomhed Morningstar® fremover kan beregne nøgletal og lave faktaark.

Afdelingerne var før børsnoteringen unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest og med præcis samme strategier som i de børsnoterede afdelinger. Afkast og nøgletal for de tidligere investeringsselskaber vil ikke længere være en integreret del af månedsrapporteringen, men indtil slutningen af året vil vi fortsat rapportere årsafkastet for 2017 inklusive performance fra før børsnoteringen af hensyn til investorerne i de tidligere investeringsselskaber. I histogrammet på denne side vil det, også efter 2018, fortsat være muligt at se de historiske årsafkast fra før børsnoteringen.

Porteføljen i den forgangne måned

Trods en stærk udvikling år til dato var det danske aktiemarked blandt de dårligst performende blandt de europæiske aktiemarkeder i september. Referenceindekset OMX C25 GI* gik i nul og gav intet afkast for måneden, mens udviklingen i Falcon Danske Aktier Momentum gav et nettoafkast på plus 0,6%. Månedsafkastet er beregnet på baggrund af afkastet for det tidligere investeringsselskab frem til børsnoteringen den 7. september og afkastet for afdelingen efter børsnoteringen. Beregnet ud fra samme fremgangsmåde er årsafkastet i 2017 for Falcon Danske Aktier Momentum indtil ultimo september på 22,6% mens afkastet for referenceindekset er på 17,8%

To aktier i Falcon Danske Aktier porteføljen trak ned i afkastet relativt til referenceindekset, men tabene blev opvejet af gevinster i andre af porteføljens aktier. Aktiekursen for Bavarian Nordic endte med et månedsfald på 35% efter en uafhængig overvågningskomité anbefalede, at selskabet stoppede sit forsøg med lægemidlet Prostvac. Bavarian Nordic vægtede på det tidspunkt 2,7% i porteføljen. Kort forinden faldt Lundbeck-aktien også markant, da adm. direktør i selskabet, Kåre Schultz, valgte at opsige sin stilling. Lundbeck-aktien endte med et månedsfald på næsten 9% og havde på det tidspunkt en vægt på 10% i porteføljen.

Trods tabene i Bavarian Nordic og Lundbeck steg den samlede porteføljeværdi, blandt andet fordi GN Store Nord og DSV, der hver indgår med en vægt på 11% i porteføljen, steg med henholdsvis ca. 4% og 9%. FLSmidth & Co. bidrog også positivt med et plus i september på næsten 6%. Aktien indgår med en vægt på 7,5%.

* OMX C25 GI er et mere ligevægtet og mere retvisende indeks end det almindelige OMX C25 indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

faktaark med nøgletal

Klik her for at downloade PDF

3 største investeringer

 AktieSektorVægt
DSVIndustri11,5%
GN Store NordTeknologi11,1%
Nordea BankFinans9,9%

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken