Månedsrapport: C25, Oktober 2017
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2017

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en afdeling i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag den 7. september 2017. Afdelingerne i kapitalforeningen var inden børsnoteringen unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest og benyttede præcis samme strategier som de børsnoterede afdelinger gør i dag.

ÅRSAFKAST

 

20171031 Falcon Danske Aktier histogram til maanedsrapport

Ny artikel

Vi har skrevet en artikel om afkastene i Falcon Danske Aktier efter børsnoteringen den 7. september. Artiklen kan læses her.

Porteføljen i den forgangne måned

I oktober gav Falcon Danske Aktier Momentum et afkast på plus 0,4% mens referenceindekset, OMX C25 GI* steg med 1,9%. Årsafkastet for 2017 er nu på 23,1% netto mod 19,9% for referenceindekset. Årsafkastet er beregnet på baggrund af afkastet for det tidligere investeringsselskab frem til børsnoteringen tillagt afkastet for afdelingen efter børsnoteringen.

En svag udvikling i porteføljens bankaktier, der aktuelt vægter med 30%, trak ned i månedsafkastet. Den svageste udvikling var i Nordea Bank aktien, der endte et fald på næsten 10% i oktober. På den positive side klarede Tryg, FLSmidth & Co. og William Demant Holding sig godt, og sidstnævnte endte måneden med en stigning på over 10%. De tre aktier indgår med en samlet vægt i porteføljen på 21%.

I oktober gennemførte vi en planlagt reallokering jævnfør vores delporteføljekoncept. Af større ændringer reducerede vi med mellem 2-2,5 procentpoint i vægtningen af Jyske Bank, Coloplast, A.P. Møller Maersk, mens vægtningen af William Demant Holding, Chr. Hansen Holding og Ørsted (det tidligere DONG) blev øget med mellem 2,5-3 procentpoint.

* OMX C25 GI er et mere ligevægtet og, efter vores mening, mere retvisende indeks end det almindelige OMX C25 indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtAfkast
William Demant Holding A/S7,9%10,9%
Tryg A/S5,3%5,8%
FLSmidth & Co. A/S7,8%5,2%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Afkast” angiver månedsafkastet for værdipapiret i DKK

3 største MÅNEDSFALD

VægtAfkast
Nordea Bank AB8,9%-9,5%
Bavarian Nordic A/S1,6%-8,0%
Sydbank A/S7,2%-4,6%

5 største investeringer

 AktieSektorVægt
DSVIndustri11,5%
GN Store NordTeknologi10,4%
H. LundbeckSundhed9,9%
Danske BankFinans9,5%
Nordea BankFinans8,9%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapportering er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken