Månedsrapport: C25, November 2017
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2017

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en afdeling i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 7. september 2017. Inden børsnoteringen var afdelingerne unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

ÅRSAFKAST

Porteføljen i den forgangne måned

Efter en ellers stærk årsudvikling for både porteføljen i Falcon Danske Aktier Momentum og referenceindekset, OMX C25 GI*, var november en svag måned for danske aktier. Regnskaberne fra en stribe af de store C25 selskaber skuffede markedsdeltagerne, hvilket trak månedsafkastet ned for størstedelen af indeksets aktier.

Falcon Danske Aktier Momentum gav et minus på 6,2%, mens referenceindekset faldt med minus 5,5%. Årsafkastet for Falcon Danske Aktier Momentum i 2017 er nu på +15,5% netto mod +13,4% for referenceindekset. Årsafkastet er beregnet på baggrund af afkastet for det tidligere investeringsselskab frem til børsnoteringen tillagt afkastet for afdelingen efter børsnoteringen.

Flere af C25-indeksets aktier faldt med over 10% i november, og Vestas endte som den mest faldende med et minus på næsten 30%. Vi har i Falcon Danske Aktier Momentum i et stykke tid ingen eksponering haft mod Vestas, i det vi solgte de sidste aktier ultimo april 2017. Til gengæld faldt FLSmidth og Lundbeck med henholdsvis 21% og 17%. De indgår i porteføljen med en samlet vægt på 11%.

Månedens lyspunkt var Pandora, som steg med over 5% efter et udfordrende 2017, hvor aktien – trods stigningen i november – stadig er faldet med næsten 30% i indeværende år. Vi har aktuelt ingen eksponering mod Pandora (hvilket vi tidligere har skrevet i denne artikel om). Af andre lyspunkter kan nævnes Ørsted (det tidligere DONG) og Chr. Hansen Holding, der steg med beskedne 1,5 og 2,5%. De to aktier indgår med en vægt på 17%, men stigningerne var ikke nok til at modvirke, at de fleste andre aktier lukkede måneden i minus.

I november gennemførte vi en planlagt reallokering jævnfør vores delporteføljekoncept. Af større ændringer reducerede vi med mellem 2-2,5 procentpoint i vægtningen af Lundbeck, FLSmidth og Jyske Bank samt A.P. Møller Maersk, mens vægtningen af Tryg, Chr. Hansen Holding og Ørsted blev øget med mellem 2 og 2,5 procentpoint. Novo Nordisk blev for første gang i lang tid købt til én delportefølje og vægter nu med 2,5% i den samlede portefølje.

* OMX C25 GI er et mere ligevægtet og, efter vores mening, mere retvisende indeks end det almindelige OMX C25 indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
Chr. Hansen Holding8,0%2,7%
Novo Nordisk2,5%1,6%
Ørsted (det tidligere DONG)8,2%1,6%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
FLSmidth & Co. A/S4,4%-21,4%
Lundbeck6,5%-17,0%
Bavarian Nordic A/S1,5%-9,0%

5 største investeringer

 AktieSektorVægt
DSVIndustri11,4%
GN Store NordTeknologi10,0%
Ørsted (det tidligere DONG)Forsyning8,2%
TrygFinans8,2%
Chr. Hansen HoldMaterialer8,0%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapportering er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.