Månedsrapport: C25, Marts 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2018

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en fond (afdeling) i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Danske Aktier Momentum er OMX C25 GI, der er et mere ligevægtet og – efter vores mening – mere retvisende indeks end det almindelige OMX C25 indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

 

Årsafkast

Porteføljen i den forgangne måned

Afkastet for marts var i Falcon Danske Aktier Momentum plus 0,1%, mens sammenligningsindekset i samme periode faldt med 1,6%, da danske aktier i modsætning til februar ikke kunne modstå uroen på de globale aktiemarkeder.

Det største positive bidrag til månedsresultatet kom fra aktierne i Ørsted, Chr. Hansen og William Demant Holding, der har en samlet vægt på 34% i porteføljen. De bidrog hver i sær med positive afkast på over 2%. Ørsted var ellers blevet “dømt ude” af diverse analytikere primo året efter selskabet havde opjusteret forventningerne, ligesom William Demant Holding heller ikke været en analytikerdarling før selskabet kom med regnskab i februar. Begge aktier er steget med henholdsvis 18% og 29% i årets første 3 måneder. En høj allokering til begge har bidraget særdeles positivt til, at kvartalsresultatet i Falcon Danske Aktier Momentum ligger over sammenligningsindekset.

Et andet positivt bidrag til resultatet for marts kom fra Lundbeck, der viste lovende resultater i forhold til et fase-3 Alzheimer-studie samt et opkøb af en lægemiddelkandidat. Lundbeck-aktien steg med 5,3% i marts måned, og indgår i øjeblikket med en forholdsvis lav vægt på 2,3% i porteføljen.

De største negative bidrag i marts kom fra finansaktier, da både Nordea, Danske Bank og Sydbank faldt med mellem 2,5% og 4,5%. De tre aktier vægter samlet med 11%. Novo Nordisk bidrog også negativt med et fald på 4,5%. Aktien indgår med en vægt på 6,8%. FLSmidth & Co. oplevede det største fald, der var på næsten 7%, men aktien indgår i porteføljen med en lav vægt på 2,5%.

Porteføljen i 1. kvartal 2018

I Falcon Danske Aktier Momentum har vi i 1. kvartal 2018 opnået et positivt nettoafkast på 1,5%, mens sammenligningsindekset i samme periode er faldet med 1,4%. Resultatet placerer Falcon Danske Aktier Momentum som nummer 3 ud af 49 investeringsfonde med dansk aktiefokus for 1. kvartal 2018 på Morningstars fund performance liste.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
H. Lundbeck A/S2,3%7,8%
Ørsted11,1%5,4%
Chr. Hansen Holding A/S9,5%2,4%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
FLSmidth & Co. A/S2,5%-6,7%
Danske Bank A/S7,0%-4,5%
Novo Nordisk A/S Class B6,8%-4,5%

5 største investeringer

 AktieSektorVægt
William Demant Holding A/SSundhed12,5%
ØrstedForsyning11,1%
GN Store Nord A/STeknologi10,3%
DSV A/STransport10,0%
Chr. Hansen Holding A/SMaterialer9,5%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.