Månedsrapport: C25, Maj 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Maj 2018

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Danske Aktier Momentum er OMX C25 GI, der er et mere ligevægtet og – efter vores mening – mere retvisende indeks end det almindelige OMX C25 indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

Årsafkast

Markedskommentar

Det danske C25-indeks endte samlet set måneden uændret. Selskabsspecifikke nyheder gav dog anledning til større udsving for visse enkeltaktier, hvor blandt andet et flot kvartalsregnskab sendte Lundbeck aktien op med 25,1%, mens Pandora og Genmab trak ned i C25-indekset med fald på henholdsvis 27,1% og 23,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med den planlagte reallokering af en af vores delporteføljer medio maj, blev Coloplast, FLSmidth, Lundbeck og Pandora tilføjet til porteføljen.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske ultimo juni.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
H. Lundbeck A/S2,8%25,1%
Coloplast A/S B2,6%16,5%
GN Store Nord A/S10,9%11,8%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Pandora A/S1,8%-27,1%
Jyske Bank A/S5,0%-6,4%
Ørsted9,9%-6,3%

5 største investeringer

 AktieSektorVægt
William Demant Holding A/SSundhed11,2%
GN Store Nord A/STeknologi10,9%
Chr. Hansen Holding A/SMaterialer10,7%
DSV A/SIndustri10,2%
ØrstedForsyning9,9%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.