Månedsrapport: C25, Maj 2017
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Maj 2017

Falcon Danske Aktier Momentum

Porteføljen i den forgangne måned

For 5. måned i træk steg det danske aktiemarked, og årsafkastet for referenceindekset OMX C25 GI* var ved udgangen af maj på lidt over 15%. I maj steg Falcon Danske Aktier Momentum med 2,9%.

Månedens afkast var drevet af en stigning på næsten 15% i GN Store Nord, der aktuelt indgår i porteføljen med en vægt 11% samt A.P. Møller Maersk B, der vægter 10% og steg med næsten 7%. Samtidig undgik porteføljen at blive påvirket af yderligere fald i Pandora, som aktuelt ikke indgår i porteføljen. Selv når der tages højde for udbyttet på 9 kr., faldt aktien med næsten 14% i maj. Vi har tidligere skrevet en artikel om salget af Pandora fra porteføljen.

I maj foretog vi mindre porteføljejusteringer jævnfør vores faste interval herfor. Carlsberg B blev solgt, og der blev foretaget en ny investering i William Demant Holding, da igen er begyndt at vise relativt momentum. Indtil videre vægter aktien kun med 2,5%, da den for nuværende kun er i 1 af vores 4 delporteføljer.

* OMX C25 GI er et mere ligevægtet og mere retvisende indeks end det almindelige OMX C25 indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

Afkast

Seneste måned2,9%
Siden start feb ‘12254,4%
Indeværende år20,3%
Seneste 60 måneder141,8%
Seneste 36 måneder71,2%
Seneste 24 måneder37,8%
Seneste 12 måneder14,6%
Siden start, p.a.26,8%

NØGLETAL SIDEN 3. Feb 2012

Standardafvigelse15,7%
Maksimalt tilbagefald15,8%
Alpha, p.a.6,1%
Sharpe Ratio1,71%
Sortino Ratio0,79%
Gain-to-Pain Ratio1,79%
Risikomærkning(6) 15,9%

ÅRSAFKAST

Historisk udvikling

3 største urealiserede gevinster

VægtAfkast
GN Store Nord A/S11,2%42,2%
DSV A/S10,4%38,6%
H. Lundbeck A/S7,5%37,8%

3 største urealiserede tab

VægtAfkast

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken