Månedsrapport: C25, Juni 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juni 2018

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Danske Aktier Momentum er OMX C25 GI, der er et mere ligevægtet og – efter vores mening – mere retvisende indeks end det almindelige OMX C25 indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

Årsafkast

Markedskommentar

Det danske C25-aktieindeks endte måneden med et fald på 1,5%, og de største danske aktier afsluttede første halvår i et samlet minus på 2,5%. Indekset ligger således lavere end da året startede.

A.P. Møller Mærsk og FLSmidth & Co. måtte indkassere store fald i juni måned på henholdsvis 17% og 11%, mens GN Store Nord og William Demant Holding stod for de største kurshop med stigninger på 20% og 11%.

Afkastudvikling

Afkastet for måneden var i Falcon Danske Aktier Momentum et plus på 2,6%, mens sammenligningsindekset OMX C25 GI i samme periode faldt med 1,5%.

Afkastet for 2. kvartal blev et plus på 6,4% for Falcon Danske Aktier Momentum og minus 1,1% for sammenligningsindekset. Afkastet for første halvår er nu plus 8,0% for Falcon Danske Aktier Momentum, mens det for sammenligningsindekset, som nævnt i markedskommentaren, i samme periode er minus 2,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Porteføljen blev, som adviseret i vores seneste nyhedsbrev, i juni tilpasset den kommende omdannelse af Falcon Invest fra kapitalforening til investeringsforening, og investeringsrammen for Falcon Danske Aktier Momentum er nu udvidet med de mest likvide danske large- og midcap aktier.

Baseret på momentum udvælges investeringerne fremadrettet primært blandt aktierne i det danske C25 aktieindeks, dernæst blandt de meste likvide danske large- og midcap aktier. Efter omdannelsen til investeringsforening senere i 2018 er det forventningen, at Falcon Danske Aktier Momentum vil skifte navn for bedre at afspejle det bredere investeringsunivers.

Modtager du ikke allerede vores nyhedsbrev, kan tilmelding foretages her.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo august.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
GN Store Nord A/S7,7%19,6%
Ambu A/S Class B4,5%12,4%
Royal Unibrew A/S5,0%11,3%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Pandora A/S1,1%-11,1%
SAS AB2,2%-10,7%
FLSmidth & Co. A/S2,9%-10,5%

5 største investeringer

 AktieSektorVægt
GN Store Nord A/STeknologi7,7%
William Demant Holding A/SSundhed7,1%
Chr. Hansen Holding A/SMaterialer6,6%
Tryg A/SFinans6,5%
DSV A/SIndustri6,4%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.