Månedsrapport: C25, Juli 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2018

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Danske Aktier Momentum er OMX C25 GI, der er et mere ligevægtet og – efter vores mening – mere retvisende indeks end det almindelige OMX C25 indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

Årsafkast

Markedskommentar

Det danske C25-aktieindeks steg i juli måned på linje med de globale aktiemarkeder. De største stigninger stod William Demant Holding og Ambu for med stigninger på henholdsvis 18% og 16%, mens Danske Bank lagde sig i bunden med et fald på over 7%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der er ikke sket ændringer i porteføljen i juli måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske i indeværende uge.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
William Demant Holding A/S7,9%18,6%
Ambu A/S Class B5,0%16,5%
Chr. Hansen Holding A/S6,9%11,9%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Topdanmark A/S3,1%-2,2%

5 største investeringer

 AktieSektorVægt
William Demant Holding A/SSundhed7,9%
GN Store Nord A/STeknologi7,6%
Chr. Hansen Holding A/SMaterialer6,9%
Tryg A/SFinans6,4%
DSV A/SIndustri6,2%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.