Månedsrapport: C25, Januar 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2018

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en afdeling i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 7. september 2017. Inden børsnoteringen var afdelingerne unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Danske Aktier Momentum er OMX C25 GI, der er et mere ligevægtet og, efter vores mening, mere retvisende indeks end det almindelige OMX C25 indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

 

Årsafkast

Porteføljen i den forgangne måned

Afkastet for januar var i Falcon Danske Aktier Momentum et minus på 0,6%, hvor sammenligningsindekset i samme periode faldt med minus 0,8%.

Selvom en lang række europæiske aktiemarkeder fejrede det nye år med kursfremgang, fortsatte det danske aktiemarked den svage tendens fra 4. kvartal 2017, og de fleste af de danske selskaber, der ikke indfriede markedsdeltagernes forventninger, blev øjeblikkeligt straffet på kursen.

Porteføljens største positive bidrag i januar kom fra William Demant Holding og Ørsted (tidligere DONG). Sidstnævnte var den største negative bidragsyder i december 2017. William Demant Holding steg i januar med 9%, mens Ørsted steg med 7%. Tilsammen vægter de to aktier cirka 20% i porteføljen.

At Pandora, der faldt med over 16% i januar, og dermed fortsatte den negative udvikling, som startede i 2016, i lang tid ikke har indgået i porteføljen bidrog ligeledes positivt til afkastet relativt til sammenligningsindekset. Vi har tidligere skrevet to artikler om Pandora. Den ene artikel (fra 2015) beskriver aktiens lange periode med momentum, mens den anden artikel (fra 2017) beskriver, hvordan positionen blev reduceret til 0%. Artiklerne er god læsning, hvis man vil se en konkret case for, hvordan investering med momentumfaktoren udføres i praksis.

De største negative bidragsydere i januar var Chr. Hansen Holding med et fald på 10% efterfulgt af Tryg og Novozymes, der begge faldt med ca. 6%. De tre aktier indgår med en samlet vægt på cirka 22%, og har en overvægt i forhold til deres respektive vægte i sammenligningsindekset. Udviklingen i de tre aktier bidrog derved til at trække det samlede porteføljeafkast i minus for januar 2018.

Primo januar gennemførte vi en planlagt reallokering jævnfør vores delporteføljekoncept. Af større ændringer reducerede vi med mellem 2 og 2,5 procentpoint i porteføljens bankaktier (Jyske Bank, Danske Bank, Nordea Bank) samt FLSmidth & Co., mens vægtningen af Ørsted, Carlsberg og Novo Nordisk blev øget med mellem 2 og 2,5 procentpoint.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
Willam. Demant Holding8,3%9,2%
Ørsted10,9%7,5%
Carlsberg B5,2%3,3%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Chr. Hansen Holding9,7%-10,0%
Novozymes B4,8%-6,2%
Tryg7,6%-6,0%

5 største investeringer

 AktieSektorVægt
ØrstedForsyning10,9%
DSVIndustri10,9%
GN Store NordTeknologi9,9%
Chr. Hansen HoldingMaterialer9,7%
Willam Demant HoldingSundhed8,3%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.