Månedsrapport: C25, Februar 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2018

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en afdeling i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 7. september 2017. Inden børsnoteringen var afdelingerne unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Danske Aktier Momentum er OMX C25 GI, der er et mere ligevægtet og, efter vores mening, mere retvisende indeks end det almindelige OMX C25 indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

 

Årsafkast

Porteføljen i den forgangne måned

Afkastet for februar var i Falcon Danske Aktier Momentum et plus på 2,0%, hvor sammenligningsindekset i samme periode steg med 1,0%.

Danske aktier, der ellers i noget tid har haft nogle svære måneder relativt til andre europæiske aktiemarkeder, trodsede den globale uro i februar og klarede sig godt.

Porteføljens største positive bidrag i februar kom igen fra William Demant Holding, der fortsatte stigningen fra januar på 9% og endte måneden med et plus på 15,7%. FLSmidth & Co. var også en højdespringer, der gav et positivt bidrag med en stigning på 17,9%. Derudover bidrog Ørsted (tidligere DONG), GN Store Nord og Lundbeck alle med afkast på ca. 5%. Samlet indgår de fem aktier med en vægt på næsten 40%.

Nordea, Novozymes og Novo Nordisk var de største negative bidragsydere i februar med fald på mellem 5-6%. De tre aktier indgår med en samlet vægt på 16% i porteføljen. TDC gav et negativt bidrag til afkastet i forhold til sammenligningsindekset, da aktien er undervægtet i forhold hertil og et opkøbstilbud sendte kursen på himmelflugt med en stigning på over 20%. Den relative underperformance i TDC blev dog mere end opvejet af overperformance i nogle af porteføljens andre aktier nævnt ovenfor.

Medio februar gennemførte vi en planlagt reallokering jævnfør vores delporteføljekoncept. Vi reducerede med 3 procentpoint i nogle af porteføljens bankaktier mens vægtningen af aktier indenfor sundhed blev øget med 4,5 procentpoint, herunder en vægt i William Demant Holding.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
TDC A/S2,5%24,3%
FLSmidth & Co.2,6%17,9%
William Demant Holding12,1%15,7%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Nordea Bank2,1%-5,7%
Novozymes B6,9%-5,3%
Novo Nordisk B7,2%-5,0%

5 største investeringer

 AktieSektorVægt
William Demant HoldingSundhed12,1%
ØrstedForsyning10,7%
GN Store NordTeknologi10,1%
DSVTransport10,0%
Chr. Hansen HoldingMaterialer9,2%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.