Månedsrapport: C25, August 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2018

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Danske Aktier Momentum er OMX C25 GI, der er et mere ligevægtet og – efter vores mening – mere retvisende indeks end det almindelige OMX C25 indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

Årsafkast

20180831-Falcon-C25-Momentum-danske-aktier-afkast-histogram

Markedskommentar

Det danske C25-aktieindeks endte med et plus på 1,5% i august måned. De største stigninger stod A.P. Møller – Maersk B og Vestas Wind Systems for med stigninger på næsten 10%, mens Lundbeck og William Demant Holding lagde sig i bunden med fald på over 15%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo august blev Scandinavian Tobacco Group tilføjet til porteføljen, mens Sydbank blev helt solgt fra.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo november.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
SAS AB1,7%12,8%
DSV A/S7,7%12,6%
Per Aarsleff Holding A/S3,7%12,5%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
DFDS A/S2,3%-19,3%
H. Lundbeck A/S4,2%-18,3%
D/S Norden A/S1,5%-17,3%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
GN Store Nord A/STeknologi8,6%
DSV A/SIndustri7,7%
William Demant Holding A/SSundhed6,8%
Tryg A/SFinans5,4%
Ambu A/S Class BSundhed5,3%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.