Månedsrapport: Brighter Future, September 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2022

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Brighter Future er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Der var i september måned fortsat recessionstrusler og fokus på bekæmpelse af inflationen via rentestigninger. De hårdest ramte sektorer var teknologi (-10,3%), ejendomme (-9,8%), kommunikation (-9,4%) og forsyning (-9,1%). Sundhedssektoren (-1,4%) var den bedst performende, men afkastet var stadig med negativt fortegn.

Det var også to sundhedsaktier, der lå i toppen af porteføljen. Biogen Inc. (+40,2%) steg knap 40% på én dag, da der kom nyheder om et potentielt ‘blockbuster’ middel mod alzheimers. Regeneron Pharmaceuticals (+21,7%) kom ligeledes med positive nyheder fra deres studie for øjenmidlet Eylea.

Den mest faldende aktie var danske GN Store Nord (-36,2%), som i løbet af måneden fik sænket sit kursmål i forbindelse med en forventet dårlig udvikling i den økonomiske situation. Aktien har nu faldet tilbage til 2016-niveauet efter at være faldet -76,7% fra toppen sidste år. Adobe Incorporated (-24,4%) faldt -16,8% på én dag i forbindelse med et skuffende regnskab og udmeldingen om et stort opkøb på 20 mia. USD, som markedet ikke tog godt imod. Afslutningsvist faldt rederiet Nippon Yusen Kaisha (-23,4%) sammen med de øvrige rederier i forbindelse med et stort fald i containerfragtraterne.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future -6,6%, mens det for sammenligningsindekset MSCI World var -6,9%.

Afkastet for 3. kvartal endte på henholdsvis -2,1% og 0,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen primo september blev aktier indenfor sundhed (+3,0%-point), finans (+1,4%-point) og konsumentvarer (+0,7%-point) øget. Aktier indenfor industri (-1,4%-point), materialer (-1,3%-point) og telekommunikation (-0,9%-point) blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske medio oktober 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri16,7%
Finans21,4%
Forbrugsgoder10,9%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Biogen Inc.1,2%40,2%
Regeneron Pharma0,5%21,7%
Newmont Corporation0,3%5,7%
Vertex Pharmaceuticals2,0%5,5%
Roche Holding Ltd.0,4%4,4%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
GN Store Nord A/S0,4%-36,2%
Adobe Incorporated0,3%-24,4%
Nippon Yusen Kaisha0,7%-23,4%
SEGRO plc0,6%-21,4%
Liberty Global Plc0,4%-20,8%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans21,4%
Sundhed19,9%
Industri16,7%
Konsumentvarer14,2%
Forbrugsgoder10,9%
Telekommunikation6,4%
Teknologi5,9%
Øvrige4,6%

Landeallokering

LandVægt
USA48,2%
Japan10,8%
Canada8,7%
England6,1%
Australien4,1%
Schweiz3,8%
Tyskland2,9%
Øvrige15,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
General Mills, Inc.KonsumentvarerUSA2,0%
Vertex PharmaceuticalsSundhedUSA2,0%
Automatic Data Processing, Inc.TeknologiUSA2,0%
Kellogg CompanyKonsumentvarerUSA1,9%
W.W. Grainger, Inc.IndustriUSA1,9%
PepsiCo, Inc.KonsumentvarerUSA1,8%
Chubb LimitedFinansUSA1,8%
BOC Hong Kong (Holdings) LimitedFinansHong Kong1,8%
Travelers Companies, Inc.FinansUSA1,8%
Metro Inc.ForbrugsgoderCanada1,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.