Månedsrapport: Brighter Future, September 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2021

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

I september måned var de eneste to sektorer, der leverede positive afkast energi- og finans. De steg henholdsvis med 11,0% og 0,3%. Porteføljens mest stigende aktier findes ikke overraskende i netop disse sektorer. Den mest stigende var Silicon Valley banken, SVB Financial Group (+17,8%). Aktien er steget med næsten 70% i år. De andre mest stigende aktier var Cheniere Energy, Inc. (+13,7%) og ONEOK, Inc. (+12,5%), som begge steg på baggrund af de store prisstigninger på naturgas.

For langt de fleste sektorer og regioner var september dog præget af røde tal, som især var tilfældet for Fortescue Metals Group Ltd (-20,2%), Novozymes A/S (-13,5%) og Newell Brands Inc (-11,3%), der var porteføljens mest faldende aktier.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for september var i Falcon Brighter Future -1,9%, mens sammenligningsindekset MSCI World faldt med -2,4%.

Falcon Brighter Future havde et kvartalsafkast på 2,9%, mens sammenligningsindekset i samme periode er steget med 2,2%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen i september måned blev porteføljens eksponering mod industriaktier reduceret betydeligt med 4,8 %-point. Disse aktier blev blandt andet erstattet af aktier inden for finans (+1,7 %-point), teknologi (+1,3 %-point) og sundhed (+2,2 %-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo november 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Forbrugsgoder13,6%
Konsumentvarer1,2%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri28,0%
Sundhed10,7%
Finans32,4%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
SVB Financial Group1,5%17,8%
Cheniere Energy, Inc.0,5%13,7%
ONEOK, Inc.1,8%12,5%
Erste Group Bank AG0,4%12,4%
Sysmex Corporation0,4%11,9%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Fortescue Metals Group Ltd0,3%-20,2%
Novozymes A/S Class B0,4%-13,5%
Newell Brands Inc0,3%-11,3%
Pool Corporation1,2%-10,5%
T. Rowe Price Group1,7%-10,1%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans32,4%
Industri28,0%
Forbrugsgoder13,6%
Sundhed10,7%
Teknologi10,7%
Telekommunikation1,5%
Konsumentvarer1,2%
Øvrige1,9%

Landeallokering

USA44,3%
England15,8%
Japan12,3%
Schweiz5,2%
Canada4,9%
Holland4,8%
Danmark3,3%
Øvrige9,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Nippon Yusen Kabushiki KaishaIndustriJapan2,3%
FUJIFILM Holdings CorpForbrugsgoderJapan1,9%
Croda International PlcIndustriEngland1,9%
CBRE Group, Inc. Class AFinansUSA1,9%
Robert Half International Inc.FinansUSA1,8%
ONEOK, Inc.IndustriUSA1,8%
HCA Healthcare IncSundhedUSA1,8%
Kuehne & Nagel International AGIndustriSchweiz1,8%
ASML Holding NVIndustriHolland1,8%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.FinansSpanien1,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.